Uus laenuprogramm Bulgaaria mesinikele

Bulgaaria riigifond “Põllumajandus” otsustas kiita heaks kõik riikliku mesindusprogrammi raames heakskiidetud projektide taotlejate laenutaotlused.

Olemasoleva teabe kohaselt võivad 125 soodustatud isikut saada vajalikke laene oma projektide elluviimiseks. Fondi esitatud teabe kohaselt on eraldatud vahendite kogusumma 523 000 levi.

Tänu sellele laenuprogrammile saavad mesinikud eelneva võimaluse rahastada oma projektideks vajalikke ressursse. Jutt käib projektidest A, B, C ja E, mis võimaldavad osta uusi mesilasemasid, tarusid, vet.ravimeid, mesindusseadmeid, aga ka mobiilse mesinduse tarvikuid.

Selle kava abil suurendatakse märkimisväärselt riikliku programmi raames vahendite kasutamist ajavahemikul 2020–2022. Laenude maksimaalne suurus on 95% arvestatavast toetusest. Seejuures on teada, et sel aastal on esmakordselt vähendatud töötlemise …

Laenumoratooriumi lõppemise tõttu on sajad Saksa elanikud võlaaugu äärel

COVID-19 põhjustatud pandeemia tagajärjel sattusid paljud Saksamaa elanikud võlaaugu äärele suutmatuse tõttu tasuda oma laenuvõlgu. Karantiinis olid ettevõtted sunnitud viima oma töötajad osalisele tööajale, mille tulemusel vähenesid sissetulekud märkimisväärselt. Osa Saksamaa elanikke kaotas täielikult töö ja rahateenimise võimaluse. Selline ebastabiilsus pidi loomulikult mõjutama riigi finantsolukorda.

Selle teabe avaldasid Saksamaa pangandusasutused, mis keskendavad tähelepanu tõsiasjale, et sajad tuhanded laenu saanud kodanikud ei suuda igakuiseid osamakseid sooritada. Mõne Saksamaa finantsasutuse klientide seas tehtud uuringu kohaselt on laenuturu hetkeolukord vaid kinnitust leidnud. Üksnes hoiupankades lükati sissemaksete ja intresside maksmine edasi 366 623 juhul.

Teave laenumäärade tasumisega seotud teatavate raskuste kohta laekub ka suurtest …

Laenutegevus Lätis: kõrgeimad intressimäärad Euroopa Liidus

See, et Läti pangad määravad kogu Euroopa Liidus kõrgeimad laenuintressid, pole enam kellelegi saladus. Seimi finantssektori järelevalve allkomisjoni juhi Gatis Eglītise hinnangul ei ole selline olukord uhkustamist väärt. Seetõttu soovitab spetsialist leida võimalikult kiiresti lahendus pangaasutuste mõjutamiseks, et sundida neid alandama laenude intressimäärasid.

Lisaks märkis Eglītis, et kõrgete intressimäärade tõttu kannatavad Lätis nii investeeringute tase, majandustegevus kui ka laenumaht, mis kokku mõjutavad riigi üldist konkurentsivõimet. Spetsialist sõnul on suurimate kommertspankade bilansid peaaegu ideaalsed, kuid laenutegevus on peatunud. Seda olukorda ei saa pidada normaalseks.

Need kommertspangad õigustavad sellise olukorra tekkimist 1,3 mld euro suuruse kahjumiga, mis tekkis neil 2008. aastal, kuid …

COVID-19 üksnes tugevdas USA Föderaalreservi rolli erakorraliste laenude ülemaailmse allikana

Pärast seda, kui COVID-19 põhjustas ülemaailmse majanduskasvu järsu aeglustumise käesoleva aasta märtsis, asus USA Föderaalreserv rahastama riigis äritegevust. Pärast seda, kui paljud pangad ja asutused väljaspool USA-d lõpetasid laenutegevuse kohalikus valuutas, asus keskpank taas aktiivselt tegutsema.

Föderaalreserv ei soovinud pikka aega hakata kogu maailma hädaabilaenude väljastamise allikaks. Märtsi 2 kriitilise nädala jooksul teostas regulaator USA rekordilise 450 miljardi dollari eest olulisi riigivõlakirjade oste investoritelt, kes otsisid meeleheitlikult võimalusi rahvusvaluuta ostmiseks. Aprilliks oli Föderaalreserv andnud välismaistele keskpankadele umbes 500 miljardi dollari suurusi laene.

Spetsialistid märgivad, et see samm on muutunud väga oluliseks, tugevdades Föderaalreservi mõju. Regulaatoril õnnestus leevendada tohutut dollarilikviidsuse puudujääki, …

Suurbritannia hüpoteeklaenude hulk taastus juunis rekordmadalalt tasemelt

Hüpoteeklaenude hulk on Suurbritannias taastumas. Kui tõmmata paralleele selle aasta mais ja juunis registreeritud näitajate vahel, siis on erinevus üsna tuntav. Juunis väljastati üle 40 000 laenu, mais ei saadud isegi 10 000 täis. Mais väljastatud hüpoteeklaenude arv ületas isegi majandusteadlaste prognoose, kes eeldasid kasvu 33 900-ni.

Kodumajapidamised kustutasid juunis võlgnevusi 86 miljoni naela ulatuses, sest piirangud takistasid neil raha kulutamast ning tööpuudus ei olnud veel tabanud paljusid valitsussektori asutusi, kus maksti palka rohkem kui 9 miljonile töötajale. See on vähem kui maikuu näitajad – 4,542 miljardit naela, aga ka vähem kui 2,0 mld naelane netokasv, mida majandusteadlased ennustasid.

Samuti …

 Märtsis kasvas Hiinas pangalaenude maht enam kui 3 korda

Sellise nähtuse peamine põhjus on valitsuse  ja keskpanga meetmed majanduse toetamiseks COVID-19 pandeemia tekitatud kriisi olukorras. Võrreldes veebruariga suurenes Hiinas laenude maht eelmisel kuul enam kui kolm korda. See on pangalaenu maksimaalne näitaja riigis viimase 28 aasta jooksul. Selle põhjuseks on valitsuse ja keskpanga rakendatud meetmed, mille eesmärk oli toetada majandust  COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi olukorras.

Kui varem olid eksperdid ennustanud, et uute pangalaenude maht on märtsis 1,8 triljonit jüaani, siis tegelikult kasvas see arv  2.85 triljonini. Mis puudutab märtsikuu finantseerimise mahtu, siis oli see 5.15 triljonit jüaani. Kui võrrelda seda veebruarikuu finantseerimisega, siis oli tookordne näitaja 860 miljardit jüaani.…

Enam kui 7000 laenulepingu restruktureerimine Lätis

Rahandusministeeriumi juht Janis Reirs teatas, et Euroopa tasandil vastu võetud otsus võimaldab ka Lätil innustada pankasid jätkama nii majapidamiste kui ka ettevõtete rahastamist

See algatus võimaldas restruktureerida üle 7000 Läti klientidega sõlmitud lepingu. Neist üle 3000 on eraisikute hüpoteeklaenud. Veel struktureeriti 2400 liisingulepingut ja 1300 ettevõtte laenu.

Euroopa Liit võttis vastu otsuse eraldada liikmesriikide abistamiseks 500 miljardit eurot

  1. Teatatakse, et Euroopa Liit annab laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Läti võib arvestada 500 miljoni euroga, kuid rahandusministeeriumi juhi sõnade kohaselt võib seda summat suurendada suure hulga projektide korral.
  2. Samuti saab taotleda finantsabi krediidijoone tagatiste katteks (2% SKPst).   Läti puhul on

COVID-19 viirus tõttu on  Inglismaal 0,1% laenud

Erakorralisel kohtumisel otsustas Inglismaa pank vastu võtta otsuse vähendada  baasmäära 15 baaspunkti võrra. Nüüd hakatakse laene andma rekordiliselt väikse protsendiga – 0,1%. See on 1694. aastal rajatud panga ajaloo madalaim protsendimäär.

Keskpank teatas, et majandusse eraldatakse 200 miljardit naelsterlingit, mis suunatakse COVID-19 tagajärgede likvideerimiseks. Finantstoetus pole ette nähtud kulutasuvuse vähendamiseks, et stimuleerida  kulutusi ja laenamist, vaid stressi vähendamiseks võlakirjaturul.

Riigi majandust puudutavad prognoosid on vähelohutavad ja tõenäoliselt ootab ees sügav majanduslangus. Inglismaa panga komitee, mis tegeleb raha ja laenudega, on esinenud juba avaldusega, et viimaste päevade jooksul on  halvenenud tingimused kulla- ja valuutaturul seetõttu, et investorid otsivad lühema kustutamise tähtajaga …

Lätis  vähenes hüpoteeklaenude nõudlus

Kommertspanga Luminor andmetel on Lätis fikseeritud  hüpoteeklaenude 50% vähenemist. Sellest andis teada panga ekspert I. Krieva kinnisvara finantseerimise osakonnast.

Ekspertide sõnul on elanikud sissetulekute vähenemise tõttu väga mures oma tuleviku pärast  ning selles, et hüpoteeklaenude nõudlus on ajutiselt vähenenud, pole midagi üllatavat. Kuid statistika järgi püsib kõige suurem aktiivsus pealinna ja Riia rajooni kinnisvaraturul.

Nagu varem teatati, kehtestati 13. märtsist kuni 12. maini riigis COVID-19 pandeemia tõttu eriolukord.

Mis ettevõtetesse puutub, siis hakkas Lätis pangalaenude nõudlus vähenema juba eelmisel aastal. Sellest annavad tunnistust Läti Keskpanga ja Euroopa Keskpanga andmed. Juba eelmise aasta lõpus hakkasid pikaajalistest laenudest  loobuma riigi suurettevõtted. Väike- …

COVID-19 viiruse tõttu kannatanud Valgevene riiklik sektor vajab 1 miljard dollarit laenu.

Valgevene vajab Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipangalt 1 miljard dollarit laenu. Valgevene asepeaministri ja EBRD asepresidendi vahel toimunud videokonverentsil arutati 1 miljard dollari suuruse laenu andmist riigi nendele majandussektoritele, mis on COVID-19 viirus tõttu kõige enam kannatanud.

Seejuures märkis esimene asepeaminister, et Valgevene vajab Euroopa Arengu-  ja Rekonstruktsioonipangalt laenu  suurtele riiklikele pankadele (Balinvestbank, Belagroprombank, Arengupank) ja kõige rohkem kannatanud majandussektorite ettevõtetele.

Ka märgiti, et kõikidest kokkulepetest, mis pank varem oli allkirjastanud, peetakse kinni ja neid realiseeritakse. Mis puudutab neid projekte, mille realiseerimisega on raskusi, näiteks suutmatus COVID-19 viiruse tõttu korraldada hankeid või kaasata rahvusvahelisi konsultante, siis ei kohalda pank trahvisanktsioone.

Poolte …

Laenud Itaalias: 200 miljardit eurot ettevõtluse toetamiseks

Itaalia valitsus kinnitas uued majandusmeetmed. Meetmepaketi tingimuste järgi eraldatakse 400 miljardit eurot ettevõtluse toetamiseks COVID-19 pandeemia ja selle taustal areneva majanduskriisi tingimustes.
Peaministri sõnul eraldab Itaalia valitsus Itaalia ettevõtetele 400 miljardit eurot. Neist vahenditest läheb 200 miljardit siseturule ja 200 miljardit eksporti. Nagu teatas peaminister, tagavad võimud kiire likviidsuse kohalikele ettevõtetele (väike-, keskmise suurusega ja suurettevõtetele).

Pakett sisaldab karmimaid reegleid, mille eesmärk on võidelda ülevõtmisega, samuti andis riik investeeringutele ja laenudele garantiid. Peale selle garanteerib Itaalia valitsus ettevõtetele kuni 90% laenuvahendeid summas 200 miljardit eurot riikliku agentuuri SACE kaudu. Ettevõtetel, mis kasutavad garanteeritud riigilaenusid, ei ole lubatud dividende jagada aktsionäride …

Lätis on Euroopa ühed kõrgeimad laenuintressid

Äriväljaande Dienas Businessi analüütikute sõnul on hoiuste madalat taset silmas pidades anda ettevõtetele ja eraisikutele laenu kõige atraktiivsematel tingimustel. Ent tuginedes Läti Panga uuele makromajanduse ülevaatele võib öelda, et antud mehhanism ei toimimisele ei ole põhjust lootma jääda.

Laenude intressimäärade kehtestamisel võtavad pangad ja pangandussektoriväline finantssektor arvesse ennekõike riigi finantsolukorra stabiilsust, rahastamise kulusid ja ka mistahes poliitilisi riske. Eelmise aasta teises kvartalis sai selgeks, et ettevõtetele antud laenud on muutunud vähem kättesaadavaks. Ent pidades silmas Euroopa Keskpanga elluviidavat poliitikat, muutusid 2019. aasta kolmandas kvartalis kättesaadavamaks just pankadeväliste krediidiorganisatsioonide ressursid.

Paljud Läti pangad on muutnud oma suuniseid ja teostavad nüüd laenutehinguid …

Laenud Hiina moodi: enneolematu 500 miljoni dollari suurune laen Valgevene Vabariigile

Valgevene rahandusministri ja Hiina Arengupanga vahel sõlmiti leping, mille alusel väljastatakse Minskile 500 miljonit USA dollarit laenu (3,5 miljardit Hiina jüaani). 2019. aasta alguses sai teatavaks, et Valgevene saab ka Venemaalt laenu samas summas, ent Valgevene eelistas Moskva rahadele Hiina abi.

Riikidevahelise laenamise fakti kinnitati ametlikult 16. detsembril, kohe pärast lepingu allkirjastamist Shanghais. Ministeeriumite poolt avaldatud pressiteates märgitakse, et laenu ei kasutata ühegi projekti elluviimiseks, vaid rahad suunatakse üldiste eesmärkide täitmiseks. Peamine eesmärk on riigivõla tasumine ja selle teenindamine ning ka riigi välisvaluutareservide toetamine. Rahandusministeeriumid märkisid avalduses, et nimetatud tehing on “enneolematu” ja osutab riikidevahelisele “uue” tasemega suhete algusele. Ministeeriumide …

Itaalia veinivalmistajatele pakuti alternatiivseid laenuvõimalusi

Itaalia veinitootjatele võib avaneda alternatiivne võimalus pangalaenude saamiseks. Alternatiivne lahendus sai teoks tänu spetsiaalse fondi loomisele, mille kaudu emiteeritakse võlakirju. Kui veinitootjad kasutavad laenu, peavad nad kuue aasta jooksul tasuma ainult intresse. Seejärel, kuus aastat pärast veini müügile tulekut, peab veiniettevõtte omanik tasuma kogu laenusumma. Itaallased saavad proovida uut laenumudelit ühe populaarseima valge veini Verdicchio peal.

Aadria mere rannikul toodetud vein on üks nõutavamaid kogu Itaalias. Statistika kohaselt saavad Verdicchio veinid kõige rohkem erinevaid auhindu ja preemiaid. Verdicchio erinevate kaubamärkide veinid on korduvalt kandideerinud maailmakuulsa reitingu Top 100 Wines of 2019 nimekirjas. Vaatamata nimetatud edule jätab veinivalmistajate rahaline heaolu soovida …

Euroopa majandus asub odavate laenude ja stagnatsiooni vahel

Kuidas juhtida majandus välja tootmise ja kaubanduse seisakust tekitamata uut kriisi? Millistes Euroopa riikides on kõige soodsamad laenutingimused? Millega seostada nii madalaid intressimäärasid ja kuidas see kõik võib lõppeda? Need küsimused on olnud aktuaalsed juba mitmete aastate vältel

Euroopa Keskpank on stagnatsiooniga võidelnud mitme aasta vältel, ent teatud ekspertide hinnangul on vastu võetud meetmed juba ebaefektiivsed. Mõnes Euroopa riigis, näiteks Hollandis, üritatakse leida lahendust investeerimisest. Probleemid laenudega on eriti teravad väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtete jaoks, mis moodustavad üle 99% kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvatest ettevõtetest Euroopas. Nende välisrahastus on tagatud praktiliselt ¾ osas pankade poolt.

Euroopas on väikeste ja keskmise …